Freya Ridings – Lost Without You (Official Video)

Please log in or register to like posts.
Bài hát

Mỗi tuần TCAN sẽ cập nhật cho các bạn 1 bài hát hay và mới nhất nằm trên bản xếp hạng MTV. Bài hát mới sẽ nằm trong chuyên mục mang tên MTV Top Hits nhé.

Freya là một tài năng mới nổi đến từ nước Anh. Được biết đến qua chương trình truyền hình thực tế Love Islands. Những bài hát đều do cô tự viết, mang đến nét riêng trong âm nhạc của mình.

LYRICS
Standing on the platform,
Watching you go,
It’s like no other pain,
I’ve ever known,
To love someone so much,
To have no control,
You said I have to see the world,
And I said go

I think I’m lost without you,
I just feel crushed without you,
I’ve been strong, for so long,
That I never thought,
How much I needed you,
I think I’m lost without you

Strangers rushing past,
Just trying to get home,
But you were the only safe haven,
That I’ve known,
Hits me at full speed,
Feel like I can’t breath,
And nobody knows,
This pain inside me,
My world is crumbling,
I should never have,
Let you go

I think I’m lost without you,
I think I’m lost, lost, lost,
I think I’m lost without you, you,
I just feel crushed without you,
‘cause I’ve been strong for so long,
That I never thought,
How much I love you

Standing on the platform,
Watching you go,
You said I wanna see the world,
And I said go

#FreyaRidings #LostWithoutYou #FreyaRidingsLostWithoutYou

8 comments on “Freya Ridings – Lost Without You (Official Video)

Leave a Reply